Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

LEES AUB DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE FOTOMAATSCHAPPIJ.NL EN VORMT EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN FOTOMAATSCHAPPIJ.NL.

VOOR GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. FOTOMAATSCHAPPIJ.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE WIJZIGEN, EN U STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN.

 1. EIGENDOM
  Deze Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Websitefilmpje.nl.
 2. Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van FOTOMAATSCHAPPIJ.NL of haar partners / leveranciers en zijn beschermd door internationale auteursrechtwetten en internationale Verdrag bepalingen. FOTOMAATSCHAPPIJ.NL behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze overeenkomst. De licentie vervat in deze overeenkomst zal automatisch beëindigd zonder kennisgeving van FOTOMAATSCHAPPIJ.NL, indien u niet voldoet aan enige bepaling van deze overeenkomst. Bij beëindiging moeten alle materialen verkregen uit deze site, kopieën, en de bijbehorende documentatie daarvan worden verwijderd en vernietigt. Daarnaast behoudt FOTOMAATSCHAPPIJ.NL het recht om deze site zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 3. TOEGESTAAN GEBRUIK
  Iedere content die gedownload wordt van deze site, inclusief, zonder beperkingen, ieder bestand, beelden geintegreerd of gegenereerd door de software en data behorende bij de software (gezamelijk ‘de content’) wordt gelicenseerd door FOTOMAATSCHAPPIJ.NL. Gebruik van de content , or ieder intellectueel eigendom daarbinnen is afhankelijk van uw acceptatie van de FOTOMAATSCHAPPIJ.NL ‘End user license agreement’ (EULA) en andere relevante licentie overeenkomsten.
 4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
  FOTOMAATSCHAPPIJ.NL biedt links aan naar sites van derden . FOTOMAATSCHAPPIJ.NL heeft geen controle op sites van derden of links naar sites van derden. Links naar sites van derden zijn niet een goedkeuring door FOTOMAATSCHAPPIJ.NL van dergelijke sites. FOTOMAATSCHAPPIJ.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle gelinkte sites.
 5. BEPERKTE GARANTIE
  FOTOMAATSCHAPPIJ.NL vertegenwoordigt dat zij het recht heeft deze overeenkomst te aan te gaan en het recht heeft deze licentie te verlenen onder deze voorwaarden.

  FOTOMAATSCHAPPIJ.NL garandeert dat de inhoud vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum dat u de content download of ontvangt.
 6. ONJUISTE PRIJZEN EN INFORMATIE
  FOTOMAATSCHAPPIJ.NL gebruikt redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijzen en de informatie vermeld op de Site kloppen, maar er zijn mogelijkheden als gevolg van oprechte fouten dat de content informatie onjuist is of de content verkeerd geprijsd is. In dergelijke situaties heeft FOTOMAATSCHAPPIJ.NL het recht om de transactie e annuleren en restitutie van het betaalde bedrag, als de transactie is geboekt.
 7. DE SCHADELOOSSTELLING
  U stemt ermee in om volledig te verdedigen en vrijwaren FOTOMAATSCHAPPIJ.NL, haar werknemers, bestuurders, en officieren, en iemand anders gekoppeld FOTOMAATSCHAPPIJ.NL, en elk van hun opvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden vrijwaren van enige en alle vorderingen, schulden, kosten, verliezen, schade, of uitgaven, inclusief advocatenkosten en uitgaven voortvloeiend uit de schending van de guaranties hierboven of deze voorwaarden.
 8. GEBRUIK
  FOTOMAATSCHAPPIJ.NL behoudt zich het recht om prijzen van ieder download tarieven en maten te veranderen en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. FOTOMAATSCHAPPIJ.NL zal er echter altijd naar streven u van een naderende prijsveranderingen te informeren. U heeft het recht de foto voor uw website te gebruiken en dat kunt u onbeperkt voor één website doen. Maakt u meerdere keren gebruik van de foto op verschillende websites moet u voor het extra gebruik per foto Eur. 1,00 betalen. Doet u dit zonder toestemming, wij bevestigen een extra gebruik na betaling, moet u per foto
 9. Eur. 25,00 betalen. Hiervoor is bent u zelf aansprakelijk en het is het recht van FOTOMAATSCHAPPIJ.NL dit aan u te vorderen.
 10. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND
  Als FOTOMAATSCHAPPIJ.NL enige bepaling van deze overeenkomst niet afdwingt zal dat niet worden beschouwd als een opheffing van de toekomstige tenuitvoerlegging van die of enige andere bepaling.
 11. BEVOEGDHEID de toepassing, de doeltreffendheid, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland, onderworpen aan de jurisdictie, en ongeacht de strijdige juridische principes.
 12. JURIDISCHE KOSTEN
  Als FOTOMAATSCHAPPIJ.NL verplicht is om naar de rechter te gaan om af te dwingen om het even welk van zijn rechten, of enige kosten te innen, gaat u ermee akkoord FOTOMAATSCHAPPIJ.NL te vergoeden voor haar juridische kosten, kosten en betalingen als FOTOMAATSCHAPPIJ.NL succesvol is.
 13. TOEWIJZEN
  U kunt geen van de rechten die u zijn verleend in deze overeenkomst toewijzen aan wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming va FOTOMAATSCHAPPIJ.NL.
 14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
  U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen, deze begrijpt, verklaard te worden gebonden door haar algemene voorwaarden. Verder gaat u akkoord dat dit de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen u en FOTOMAATSCHAPPIJ.NL, die elk voorstel en elke voorafgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk vervangt, en alle andere communicatie tussen u en FOTOMAATSCHAPPIJ.NL met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. De FAQ’s, uitleg en andere inhoud die wordt aangeboden op FOTOMAATSCHAPPIJ.NLzijn uitsluitend ter informatie en zijn niet, en mogen niet worden opgevat als, deel van deze overeenkomst.
 15. SCHEIDBAARHEID
  Wanneer enige bepaling van deze overeenkomst nietig of ongeldig blijkt, zal dat feit geen afbreuk doen aan enige andere bepaling, en de rest van deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd om zoveel mogelijk de intenties van de partijen te vertegenwoordigen.
 16. PRIVACY BELEID
  We gebruiken alleen uw gegevens, zoals beschreven in het privacybeleid. De referentie is in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen. U kunt ons privacybeleid via onze site raadplegen.

  Verder gaat u akkoord dat uw met uw voortgezet gebruik van de site, u akkoord met de voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Als u niet akkoord bent met het gebruik van uw gegevens op de wijze vermeld in ons privacybeleid, gelieve te staken van het gebruik van de dienst(en) die geboden door FOTOMAATSCHAPPIJ.NL,
 17. AFBEELDINGSBESTAND MET HET LOGO
  Uw voortgezet gebruik van de inhoud, diensten en/of Sites impliceert uw volledige toestemming voor FOTOMAATSCHAPPIJ.NL tot het gebruik van uw corporate / zakelijke identiteit / logo’s voor promotionele doeleinden door FOTOMAATSCHAPPIJ.NL zonder de noodzaak voor betaling of een vergoeding.